استخدام مسئول بازرگانی و انبار دار در یک شرکت مهتبر در قزوین

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت…