استخدام کارشناس فروش در گروه صنعتی پانل مهدی

استخدام گروه صنعتی پانل مهدی گروه صنعتی پانل مهدی در تهران جهت تکمیل کادر فروش نیازمند…

استخدام کارمند دفتری خانم در شرکت حمل و نقل مهدی بار خوزستان

استخدام شرکت حمل ونقل مهدی بارخوزستان شرکت حمل و نقل مهدی بار خوزستان جهت تکمیل کادر…

استخدام خیاط پرده جهت همکاری در پرده مهدی – قم

به خیاط پرده جهت همکاری در پرده مهدی – قم نیازمندیم. مراجعه فقط حضوری از ساعت…