استخدام کانتردار خانم جهت رستوران مهراد در اصفهان

به کانتردار خانم جهت رستوران مهراد در اصفهان (محدوده مشتاق دوم) نیازمندیم. اطلاعات تماس تلفن 0313xxxxxxx…