استخدام گارسون جهت کار در رستوران مهستان – کرج

به گارسون جهت کار در رستوران مهستان – کرج نیازمندیم. اطلاعات تماس تلفن 0263xxxxxxx (نمایش کامل)…