استخدام کارشناس تاسیسات و مهماندار در هتل اسپیناس پالاس 

استخدام هتل بین المللی و پنج ستاره اسپیناس پالاس  هتل بین المللی و پنج ستاره اسپیناس…