مهمترين آگهي ها و نيازهاي استخدامي استان فارس و شيراز – اسفند 98

به حسابدار آشنا به سيستم مالي و انبارداري جهت بازرگاني هوشيار در شيراز نيازمنديم. تلفن 07137425510  ————————————————————————————————————————————————————————…

مهمترين آگهي ها و نيازهاي استخدامي استان كرمان و كرمان – اسفند 98

شركت بين المللي تاكسي ماكسيم جهت تكميل كادر خود در استان كرمان،رفسنجان از افراد واجد شرايط…

مهمترين آگهي ها و نيازهاي استخدامي استان يزد و يزد- اسفند 98

يك شركت معتبر پيمانكار در زمينه آبرساني و تصفيه آب جهت تكميل كادر خود در پروژه اي…

مهمترين آگهي ها و نيازهاي استخدامي استان گيلان و رشت – اسفند 98

يك شركت توليدي معتبر در شهرك صنعتي رشت جهت تكميل نيروي انساني مورد نياز خود در…