استخدام نصاب و کمک‌ نصاب در شرکت فنی مهندسی-آذربایجان شرقی

یک شرکت فنی مهندسی در زمینه اجرا و نگهداری اپراتورهای اتوماتیک‌ جهت تکمیل کادر خود در…