استخدام جوشکار پلی اتیلن در یک شرکت مهندسی،پیمانکاری در فارس

یک شرکت مهندسی،پیمانکاری جهت تکمیل کادر پروژه فعال خود در استان فارس از افراد واجد شرایط…