استخدام کانون نخبگان جوان در استان اصفهان

کانون نخبگان جوان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می…