استخدام شرکت صنعت بسته بندی میلاد در استان سمنان

شرکت صنعت بسته بندی میلاد (بسته بندی موادغذایی) جهت تکمیل کادر خود در استان سمنان اقدام به استخدام می…