استخدام فروشنده برای فعالیت در زمینه لوازم جانبی موبایل/تهران

یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…