استخدام یک نفر تعمیرکار ماهر جهت موتورسازی در تهران

استخدام تعمیرکار موتورسازی در تهران به افراد واجد شرایط ذیل جهت همکاری در تهران نیازمندیم. عنوان…