استخدام نیروی کارگر ساده جهت تولید موزائیک و بلوک در زنجان

یک موزائیک سازی در شهرک صنعتی علی آباد زنجان به 2 نفر کارگر ساده جهت تولید…