استخدام تعدادی مولدر کار و رپینگ کار در کارخانه پرشین درب

آگهی استخدام کارخانه معتبر پرشین درب در تهران کارخانه معتبر  پرشین درب واقع در تهران جهت…