استخدام مدرس و مولف نظام مهندسی (عمران، مکانیک ، برق و معماری)

یک موسسه معتبر آموزشی جهت تدریس و تالیف دوره های آمادگی نظام مهندسی در استان تهران…

استخدام مدرس ،مولف در یک موسسه معتبر در تهران

 بزرگترین موسسه آموزشی ایران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از مدرسین و مولفین با…

استخدام مولف کتاب های زبان انگلیسی ، مدرس زبان انگلیسی

استخدام مدرسان شریف موسسه آموزشی مدرسان شریف جهت تالیف کتاب های زبان و همچنین تکمیل کادر…