استخدام مومکار در یک کارگاه طلاسازی در تهران

یک کارگاه طلاسازی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…

استخدام نیروی بسابکار و مومکار خانم در تهران

به دونفر نیروی بسابکار و دو نفر نیروی مومکار خانم جهت همکاری در تهران نیازمندیم. تلفن…