استخدام مونتاژکارقطعات الکتریکی،تکنسین آشنابه بردهای الکترونیک

یک شرکت معتبر در زمینه الکترونیکی محدوده ی خیابان ولیعصر روبروی پارک ساعی خیابان ابشار جهت تکمیل…