شركت مبنا كارت در پنج عنوان شغلي دعوت به همكاري مي‌كند

شركت بازرگاني مبنا كارت آريا در حوزه‌هاي بانكي و ماشين‌هاي اداري خدمات ارائه مي‌كند. اين شركت…