استخدام شركت توليدي صنعتي ميلان در زمينه توليد هود و اجاق گاز واقع در استان تهران

شركت توليدي صنعتي ميلان در زمينه توليد هود و اجاق گاز جهت تكميل كادر خود به افراد…