استخدام چرخکار راسته دوز و مچ دوز در مشهد

به تعدادی چرخکار راسته دوز و مچ دوز جهت دوخت پیراهن مردانه داخل کارگاه در مشهد…