استخدام مکانیکال فنی دارای سابقه برای یک شرکت فعال در تهران

استخدام شرکت فعال در زمینه نفت و گاز یک شرکت فعال در زمینه نفت و گاز…

استخدام بازرس فنی مکانیکال جهت یک شرکت در تبریز

استخدام یک شرکت بازرسی فنی در تبریز یک شرکت بازرسی فنی در تبریز جهت تکمیل کادر…

استخدام نقشه کش صنعتی مکانیکال در یک شرکت دانش بنیان در تهران

یک شرکت دانش بنیان برای تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط…

استخدام مکانیکال آشنا به جرثقیل سقفی، گیربکس صنعتی، نپوماتیک

استخدام یک شرکت فعال در زمینه نفت و گاز در تهران یک شرکت فعال در زمینه…