استخدام مهندس فروش آقا (رشته مهندسی الکترونیک یا مکانیک)/تهران

یک شرکت معتبر فنی بازرگانی جهت تکمیل کادر فروش خود در استان تهران از افراد واجد…

استخدام قالبساز،تراشکار CNC،تکنسین آشنا به برق و مکانیک-تهران

استخدام مدیران توان اندیشه کوشا شرکت مدیران توان اندیشه کوشا جهت تکمیل کادر خود در استان…