استخدام پشتیبان فروش در مجموعه میاره در تهران

استخدام میاره مجموعه میاره با بیش از 50 نفر نیروی متخصص در راستای کادر منابع انسانی…