استخدام راسته دوز و میان دوز کار حرفه ای در تهران

یک مجموعه پوشاک ورزشی در جهت افزایش ظرفیت تولید خود در استان تهران از افراد واجد…

استخدام تعدای وسط کار، زیگزال دوز و میان دوزکار در تولیدی پوشاک

یک تولیدی پوشاک در تهران به تعدای زیگزال دوز، میان دوزکار و وسط کار (خانم یاآقا)…

استخدام رزرویشن جهت آژانس یک شب در میان

به رزرویشن جهت آژانس یک شب در میان 20 الی 7 صبح در تهران محدوده سعادت…