استخدام سرپرست کارگاه ساختمانی لوکس در میبد یزد

یک شرکت ساختمانی معتبر جهت تکمیل کادر خود برای یکی از پروژه ‏های لوکس واقع در…