استخدام صندوقدار خانم با روابط عمومی بالا در شرکت میتاکیش

استخدام میتاکیش در تهران شرکت میتاکیش در تهران اقدام به استخدام افراد واجد شرایط ذیل می…