استخدام کارگر ساده در گروه صنعتی میتسویی در تهران

استخدام گروه صنعتی میتسویی گروه صنعتی میتسویی جهت تکمیل کادر خط تولید خود در استان تهران…