استخدام همکار جهت کار شیشه میرال و درب و پنجره پی وی سی

به تعدادی همکار جهت کار شیشه میرال و درب و پنجره پی وی سی در تهران…