استخدام سرپرست فروش جهت شرکت نوین پخش میرزاده در همدان

به یک نفر سرپرست فروش با سابقه کار و آشنا به تمام مناطق استان همدان جهت…