استخدام کارگر ساده در مجتمع شیر و گوشت میلک لند

استخدام مجتمع شیر و گوشت میلک لند مجتمع شیر و گوشت میلک لند (دامدشت ساوه) واقع…