استخدام جوشکار در شرکت میلگرد سیرجان

شرکت میلگرد سیرجان جهت تکمیل کادر خود به چند نفر جوشکار نیازمند است. (مراجعه بصورت حضوری…