استخدام نیروی ناخن کار دارای سابقه در سالن زیبایی میم

استخدام سالن زیبایی میم در تهران سالن زیبایی میم در تهران افراد واجد شرایط ذیل را…