استخدام تعدادی نیروی لعاب کار خانم جهت کارگاه میناکاری در همدان

یک کارگاه میناکاری در محدوده مرکز شهر همدان به تعدادی نیروی لعاب کار خانم جهت همکاری…