استخدام کارگر ساده در یک کارگاه مینا کاری در اصفهان

یک کارگاه مینا کاری جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام کارگر ترجیحا خانم جهت کار در کارگاه مینا کاری دراصفهان

یک کارگاه میناکاری جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از تعدادی افراد واجد شرایط زیر…