استخدام مسئول فنی با مدرک لیسانس صنایع غذایی در مینودشت

آگهی استخدام شرکت صنایع شیر فجر در مینودشتِ گلستان شرکت صنایع شیر فجر واقع در مینودشتِ…