استخدام تعدادی تکنسین اتاق عمل جهت مرکز باروری و ناباروری

یک مرکز باروری و ناباروری واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی تکنسین اتاق…