استخدام راننده لیفتراک در شرکت آریا فلز ناب در تبریز

استخدام آریا فلز ناب شرکت آریا فلز ناب جهت تکمیل کادر حسابداری و تولید خود در…

استخدام مسئول آزمایشگاه و کنترل کیفی در شرکت آریا فلز ناب

استخدام شرکت آریا فلز ناب شرکت آریا فلز ناب جهت تکمیل کادر فنی و آزمایشگاه متالورژی در…

استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت آریا فلز ناب در تبریز

استخدام شرکت آریا فلز ناب شرکت آریا فلز ناب جهت تکمیل کادر بازرگانی خود در استان…

استخدام پشتیبان خدمات پس از فروش در گروه صنعتی ناب استیل

استخدام گروه صنعتی ناب استیل گروه صنعتی ناب استیل در محدوده پل صدر جهت تکمیل کادر…

استخدام حسابدار خانم در شرکت پارس آب طلای ناب

استخدام شرکت پارس آب طلای ناب مجموعه پارس آب طلای ناب ( شرکت معتبر بازرگانی و…

استخدام کارمند انباردار خانم در شرکت پارس آب طلای نابِ تهران

استخدام شرکت پارس آب طلای ناب در تهران مجموعه پارس آب طلای ناب (شرکت معتبر بازرگانی…

استخدام کارشناس برق،تکنسین برق در گروه صنعتی ناب استیل

استخدام گروه صنعتی ناب استیل گروه صنعتی ناب استیل واقع در غرب مازندران،شهرک صنعتی مرزن آباد…

استخدام کارشناس فروش زنجیره ای در گروه صنعتی ناب استیل

استخدام گروه صنعتی ناب استیل گروه صنعتی ناب استیل جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام تکنسین برق آقا در گروه صنعتی ناب استیل در مازندران

استخدام گروه صنعتی ناب استیل گروه صنعتی ناب استیل واقع در غرب مازندران،شهرک صنعتی مرزن آباد…

استخدام نیروی خدماتی در گروه صنعتی ناب استیل در تهران

استخدام گروه صنعتی ناب استیل گروه صنعتی ناب استیل جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…