استخدام ناجی غریق و مربی شنا در یک مجموعه ورزشی

استخدام یک مجموعه ورزشی در تهران یک مجموعه ورزشی در تهران استخدام می نماید: عنوان شغل…

استخدام ناجی استخر خانم و آقا جهت کار در تهران

استخدام ناجی استخر در تهران از واجدین شرایط ذیل جهت کار در تهران دعوت به همکاری…

استخدام ناجی و صندوقدار/ در مجموعه معتبر فرهنگی ،هنری و ورزشی

یک مجموعه معتبر فرهنگی ،هنری و ورزشی در غرب تهران جهت تکمیل کادر خود در استان…