استخدام پذیرشگر و ناخدا در شرکت مارین دریا تابان کیش

شرکت مارین دریا تابان کیش جهت تکمیل کادر خود به یکنفر پذیرشگر (خانم) و یکنفر ناخدا…