استخدام 4 رديف شغلي در گروه صنعتي ناربن- بنيس در تهران

 گروه صنعتي ناربن- بنيس جهت تكميل كادر فروش خود در استان تهران از افراد واجد شرايط…