استخدام کمک سرآشپز در کافه ناردون در یزد

استخدام کافه ناردون کافه ناردون جهت تکمیل کادر خود در استان یزد محدوده مسجد جامع از افراد…

استخدام سالن دار، کمک آشپز، نیروی خدمات ،باریستا درکافه ناردون

استخدام کافه ناردون کافه ناردون جهت تکمیل کادر خود در استان یزد محدوده مسجد جامع از افراد…

استخدام سالن دار ،نیروی خدمات ،باریستا در کافه ناردون

استخدام کافه ناردون کافه ناردون جهت تکمیل کادر خود در استان یزد محدوده مسجد جامع از افراد…