استخدام نیروی فروشنده برای بخش فروش در ناردین کالا

استخدام ناردین کالا در تهران ناردین کالا در تهران جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد…

استخدام کارشناس فروش خانم با روابط عمومی بالا در ناردین کالا

استخدام ناردین کالا در تهران ناردین کالا در تهران افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید.…