استخدام بازاریاب حضوری در شرکت نامیک در رشت

استخدام شرکت نامیک شرکت نامیک جهت یکی از پروژه های خود در استان گیلان از تعدادی…

استخدام بازاریاب حضوری در شرکت نامیک در رشت

استخدام شرکت نامیک شرکت نامیک جهت تکمیل کادر بازاریابی خود در استان گیلان شهر رشت از…

استخدام کارشناس بازاریابی در شرکت نامیک در گیلان

استخدام شرکت نامیک شرکت نامیک، جهت تکمیل کادر تحقیقات بازار خود در استان گیلان از افراد…