استخدام نانوای سنتی کار جهت یک هتل در اصفهان

آگهی استخدام یک هتل در اصفهان یک هتل واقع در محدوده میدان نقش جهانِ اصفهان جهت تکمیل کادر…