استخدام کارمند اداری در شرکت شتابدهنده ناوک در خراسان رضوی

استخدام شرکت شتابدهنده ناوک شرکت شتابدهنده ناوک جهت تکمیل  نیروی انسانی کادر خود در استان خراسان…

استخدام کارشناس فنی آقا در شرکت ناوک ارتباط هوشمند اوراسیا

استخدام ناوک ارتباط هوشمند اوراسیا شرکت ناوک ارتباط هوشمند اوراسیا جهت تکمیل کادر خود در استان…