استخدام نیروی فروش تلفنی خانم جهت فروش محصولات نایلونی در مشهد

به همکاری یک نفر نیروی فروش تلفنی خانم با روابط عمومی بالا جهت فروش محصولات نایلونی…