استخدام مدیر فروش در هلدینگ بین المللی هنر و صنعت ناین -البرز

هلدینگ بین المللی هنر و صنعت ناین جهت تکمیل کادر خود در واحد فروش در استان…