استخدام مهندس نساجی،تکنسین برق،تکنسین مکانیک در یزد

استخدام شرکت ریسندگی رسن ریس یزد شرکت ریسندگی رسن ریس یزد جهت تکمیل کادر کارخانجات تولیدی…