استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید و مهندس نساجی-خراسان رضوی

شرکت صنایع مهتا توس ، تولید کننده انواع پارچه و پوشاک برای تکمیل کادر خود در…