استخدام منشی خانم مسلط به کامپیوتر در محدوده خیابان نشاطِ اصفهان

به منشی خانم با فن بیان بالا و مسلط به کامپیوتر جهت همکاری در محدوده خیابان…

استخدام نانوا جهت یک هتل در خیابان نشاطِ اصفهان

آگهی استخدام یک هتل در خیابان نشاطِ اصفهان یک هتل واقع در خیابان نشاطِ اصفهان جهت…